Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gazdasági tételek kidolgozva 8-15

2008.05.02

8. Mit tartalmaz a marketingmenedzsment folyamata? Jellemezd az egyes elemeket!

Marketingmenedzsment: egy átfogó vezetői tevékenység, amelynek elemei a következők:

 1. helyzetelemzés
 2. tervezés
 3. végrehajtás megszervezése
 4. ellenőrzés

A menedzsment folyamatosan figyeli és elemzi a jelent, terveket készít a jövőre vonatkozva, megszervezi és lebonyolítja a tervek végrehajtását, majd végül ellenőrzi, hogy a végrehajtás a kívánt eredményt hozta-e.

Marketingmenedzsment lépései:
 1. Elemzés
 • Helyzetelemzés

·        PEST (Political, Economical, Social, Technological)

·                   Vállalat és termékelemzés                                     SWOT vagy GYELV

 1. Tervezés
 • Piacszegmentáció: piac részekre bontása
 • Marketingstratégia: kialakítása (fő cél meghatározása)
 • Marketingtaktika kidolgozása (cselekvési program kidolgozása)
 • Marketingköltségvetés
 1. Végrehajtás: különböző marketingműveletek végrehajtása
 2. Ellenőrzés: promóció hatékonysága
Piacszegmentáció:

Egyetlen vállalat sem képes egy adott termék piacán minden fogyasztói csoport igényeit kielégíteni, ezért a piacot fel kell osztani olyan részekre, szegmentumokra, amelynek a tagjai hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek.

Piacszegmentáció lépései:
 1. meghatározzuk a felosztani kívánt piacot
 2. meghatározzuk a jellemző tulajdonságokat, amelyek alapján a piacot részekre bontottuk
 3. az egyes csoportok jellemzése
Marketingstratégia:

A vállalkozás írásba foglalja az alapvető marketingcélokat.

Marketingtaktika:

A vállalkozás részletes programot dolgoz ki a stratégiamegvalósítására vonatkozóan.

Marketingköltségvetés:

A vállalkozások bevételeiket és kiadásaikat tervezik itt meg. A bevételek és a kiadások várható különbsége a veszteség, illetve a nyereség.

Marketingműveletek megvalósítása:

A terv megvalósításához minden alkalmazottnak együtt kell működnie.

Marketingműveletek ellenőrzése:

Úgynevezett visszacsatolás (feedback). A vállalkozás ellenőrzi, hogy a végrehajtás eredményes volt-e.


9. Értelmezd a marketingkutatás lényegét és folyamatát! Milyen kutatási forrásokat ismerünk? Jellemezd a megkérdezés szóbeli, írásbeli és telefonos formáit! Milyen egy jó kérdőív?

Marketingkutatás

A marketingre vonatkozó döntések meghozatalához megfelelő információkra van szükség.

Marketingkutatás feladata:

Információk biztosítása, és így a marketingdöntések megalapozása, vagyis a szükséges információk összegyűjtése, rendszerezése, elemzése és döntési alternatívák kidolgozása.

A marketingkutatás fő kérdései:

1)      Mi jellemzi a piacot?

2)      Mi a marketingeszközök hatása?

Az információ fajtái:

1)      Primer (elsődleges) információk

·        Első kézből szerzett adatok, amelyeket konkrét célokkal gyűjtöttek egyénektől, vállalkozásoktól, szervezetektől stb…

·        Megszerzése hosszú ideig tart és költséges

·        A bejövő információk hitelesek

·        Forrásai: KSH kiadványok vagy egy vállalat piackutatásának eredménye

2)      Szekunder (másodlagos) információk

·        Másodkézből szerzett adatok, amelyet másvalaki már korábban összegyűjtött

·        Megszerzésük olcsóbb és kevésbé időigényes

·        Nem biztos, hogy hiteles, probléma lehet az időszerűségével

·        Forrásai: lehetnek belsők (beszámolók), vagy külsők(TV, Internet, rádió, piackutatási intézmények tanulmányai, KSH kiadványok)

Információgyűjtés fajtái:

1)      Primer információk

                                                                          i.      Megfigyelés

                                                                         ii.      Megkérdezés

                                                                       iii.      kísérlet

2)      Szekunder információk

Megkérdezés
Eszköze: kérdőív
Történhet:
 • Írásban: postai út, Internet
 • Szóban: személyesen, telefonon
Telefonos megkérdezés

Gyors, viszonylag olcsó, nehéz a bizalom megteremtése, nem lehet túl hosszú, egyes fogyasztói csoportok nem érhetők el telefonon.

Írásbeli megkérdezés

Olcsó módszer, nagyon hosszú idő, kicsi válaszadási arány, nem őszinte válaszok.

Személyes megkérdezés

Költséges, mivel szakképzett kérdezőbiztosokat alkalmaznak. Hatékony, több kérdés is feltehető és magyarázhatóak a kérdések.

Mitől jó egy kérdőív?
 • Közérthető kérdések
 • Rövid kérdések
 • Érthető kérdésmegfogalmazás
 • Maximum 1-2 oldalas
 • Minden lehetséges válasz
 • Statisztikai feldolgozhatóság
 • Logikus felépítés


10. Jellemezd a vállalatokat marketingstratégiájuk alapján!

Egy vállalkozás többfajta úgynevezett alapvető marketingstratégia közül választhat. Azt, hogy milyen marketingstratégiát választ, az határozza meg, hogy milyen piaci pozícióban van, vagyis milyen a helyzete a piacon. 4 piaci pozíciót különböztethetünk meg:

1)      Piacvezető: a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező domináns vállalat

2)      Piackihívó: piaci részesedésének agresszív növelésére törekvő vállalat

3)      Piackövetők: fejlődésben lévő vállalat, elért pozíciója megőrzésére törekszik

4)      Piacmeghúzódó: olyan kisvállalat, amely nagyvállalatok által még le nem foglalt piaci részeket igyekszik megtalálni, hogy így egyedi igényeket kielégítve ne legyen kitéve a nagyvállalatok támadásának

Az egyes piaci pozíciók marketingstratégiái:

Piacvezetők marketingstratégiái:
 • Innováció (újítás, újdonság): a piacvezető mindig újabb termékeket és szolgáltatásokat hoz be a piacra
 • Piacbővítés: olyan új fogyasztók megnyerése, akik korábban egyáltalán nem fogyasztottak hasonló termékeket
 • Piaci részesedés növelése: olyan fogyasztók megnyerése, akik a konkurens cég termékeit fogyasztják
Piackihívó marketingstratégia:

Mivel piaci részesedésének agresszív növelésére törekszik, ezért támadó magatartást fog folytatni.

A támadás módját tekintve a következő stratégiák közül választhat:

a)      Frontális támadás: a piacvezető cég erős pontja ellen intéz támadást

b)      Oldaltámadás: a piacvezető cég gyenge pontjait támadja meg

c)      Bekerítő támadás: a piacvezető céget egyszerre több ponton támadja meg közvetlenül

d)      Megkerülő támadás: a piacvezető cég piaci részeinek elkerülésével próbál meg a vállalat előretörni

e)      Gerillatámadás: gyors, váratlan rajtaütések a piaci versenytárs piaci területein

Piackövető marketingstratégia:

Stratégiájának lényege az, hogy a piacvezető által megszabott irányba halad, annak stratégiáját másolja.

Piacmeghúzódó marketingstratégia:

A meghúzódás alapja a szakosodás, specializáció lesz, ezek alapján a következőkre specializálódhatnak:

 • Termékekre
 • Földrajzi területre
 • Fogyasztói csoportokra
 • Értékesítési csatornára


11. Mit tartalmaz egy vállalat termékmixe, mi a termékvonal? Jellemezd a vállalat egyedi termékdöntéseit (minőség, termék formája, csomagolása, címkéje, termékjellemzők, formatervezés, márka és védjegy, kapcsolódó szolgáltatások)!

Termékpolitikai döntések

Termék: a marketing-mix első számú és legfontosabb eleme. A vállalat nem csak az új termék kifejlesztésekor hoz termékpolitikai döntéseket, hanem a már meglévő termékei kapcsán a múltban hozott döntéseit is állandóan felülvizsgálja.

A vállalatoknak a következő dolgokról kell döntenie a termék kapcsán:

a)      Termékválaszték

·        Termékvonal: szorosan összetartozó termékek csoportja

·        Termékválaszték mélysége: termékvonalak összessége

·        Termékvonal hossza: egy termékvonalon belüli termékfajták

b)      A termék minősége: a fogyasztó által támasztott követelményeknek való megfelelés                            A termék minőségét úgy kell meghatározni, hogy az pontosan megfeleljen a vevő által elvártaknak. Ugyanis ha annál rosszabb minőségű, akkor nem vesz meg a vevő, és ha jobb, akkor sem veszi meg, mert nem hajlandó fizetni az általa nem igényelt funkciótöbbletért.

c)      A termék formája: két szerepet tölt be egyszerre, ezekre tekintettel kell megterezni a termék kinézetét

·        Használhatóság

·        Marketingfunkciók: keltse fel a figyelmet, keltsen pozitív érzéseket, váltson ki tetszést.

d)      Termék csomagolása, amely a következő szerepet tölti be:

·        Hagyományos funkció: védelem, tárolás, szállíthatóság

·        Marketingszerep: figyelemfelkeltés, vásárlásra ösztönzés

e)      Címke

·        A termék azonosítása

·        Szavatosság

·        Származási hely

·        Forgalmazó (cég megnevezése, elérhetősége)

·        Promóciós eszköz

·        Összetétel

·        Tömeg

·        Vonalkód

·        Márka

f)        Kapcsolódó szolgáltatások

1.      vásárlás előtti szolgáltatások

·        hirdetések (TV, újság, plakát)

·        katalógus

·        tájékoztatás

2.      vásárlás közbeni szolgáltatások

·        kipróbálás, kóstolás, tesztelés

·        tanácsadás

·        finanszírozási lehetőségek

3.      vásárlás utáni szolgáltatások

·        garancia

·        szerviz

·        házhozszállítás

·        beszerelés

·        betanítás

·        karbantartás

g)      Termékjellemzők: a termék változtatható paraméterei. A vállalatok ezzel különböztetik meg termékeiket a versenytársaikétól, ezért folyamatosan kell vizsgálni, hogy a fogyasztók milyen termékjellemzőket igényelnek.

h)      Formatervezés: a megkülönböztetés egy másik lehetséges eszköze, amellyel szemben támasztott követelmények a következők:

·        Emelje a termék hasznosságát

·        Ragadja meg a figyelmet

·        Javítsa a termék teljesítményét

·        A gyártási eljárás egyszerűsítése révén csökkentse a költséget

·        A termék legyen könnyen kezelhető

i)        Márka, védjegy

Védjegy: egy áru vagy árucsoport megkülönböztetése, amely jogi oltalmat érez, és kizárólag a birtokosa használhatja

Márka: név, jel, forma, szimbólum, vagy ezek kombinációja, amelynek célja, hogy a vállalat termékeit megjelölje, megkülönböztesse a versenytársakétól


12. Mi a termékéletciklus? Milyen speciális termékéletgörbéket ismersz? Sorold fel és jellemezd a szakaszait a vállalkozás stratégiája szempontjából!

Termékéletgörbe

A termék élete nem végtelen, és a termék által bejárt utat termékéletgörbének nevezzük. Egy elnyújtott „S” görbével írható le.

A termékéletgörbének négy szakasza van:

1.      bevezetés

2.      növekedés

3.      érettség

4.      hanyatlás

Különböző szakaszaiban a termék jövedelmezősége más és más. Ha a vállalat felismeri, hogy a terméke melyik szakaszban van, akkor hatékony stratégiával képes befolyásolni a termék további életét.

Speciális termékéletgörbék
A termékéletgörbe jellemzése:

1.      Bevezetés: a forgalom lassan növekszik, időben el is húzódik, és a bevétel nem fedezi a költségeket, vagyis nincs profit (veszteség)

·        Gyors lefölözés: a terméket magas áron és erőteljes promócióval vezetik be a piacra, akkor alkalmazzák, ha a fogyasztók nem árérzékenyek

·        Lassú lefölözés: a terméket magas áron, gyenge promócióval vezetik be a piacra, akkor alkalmazható, ha nincsenek versenytársak és a fogyasztók nem árérzékenyek

·        Gyors behatolás: a terméket alacsony áron és magas promóció mellett vezetik be a piacra, akkor alkalmazható, ha a fogyasztók árérzékenyek és nem ismerik a terméket, és éles a verseny a vállalatok között

·        Lassú behatolás: alacsony áron, gyenge promócióval vezetik be a terméket, akkor alkalmazható, ha nagyméretű a piac, ahol később erős verseny várható, a fogyasztók árérzékenyek, és ismerik a termékeket

 
Magas
Alacsony
Magas
gyors lefölözés
lassú lefölözés
Alacsony
gyors behatolás
lassú behatolás

2.      Növekedés: a forgalom viszonylag gyorsan nő, a piac elfogadja a terméket, bővül a fogyasztók köre, és már profitot is realizálhat

·        Termék tökéletesítése

·        Új értékesítési csatornákban való megjelenés

·        Ár lassú csökkenése lefölözés esetén

·        Intenzív reklám (különösen akkor, ha korábban gyenge volt a promóció)

3.      Érettség: a termék eléri piacának lehetséges határait, vagyis a forgalom maximális szinten van, és a profit stabilizálódik

Az érettség fázisai:

·        A még növekvő érettség: a kései elfogadók miatt van

·        Stabil érettség: a piac telítődik

·        Késői érettség: a hanyatlás kezdete

a.       Termék módosítása, fejlesztése

b.      Akciók (folyamatos, állandóan megújuló); promóció (gyakoribb használatra való ösztönzés)

c.       Versenytárs fogyasztóinak elhódítása

d.      Új felhasználási módok terjesztése

e.       Új piacokon való megjelenés

4.      Hanyatlás: csökken a termék iránt a kereslet, így csökken a profit, és akár veszteségessé is válhat a termék

Hanyatlás okai:

·        Szezonalitás, divat miatt

·        Versenytárs megjelenése

·        Verseny fokozódása

·        Bizonyos termékek eltűnnek

·        Technológiai fejlődés

Alkalmazható marketingstratégiák:

 • Termék kivonása bizonyos értékesítési csatornákból
 • Árcsökkentés
 • Promóciós költségek csökkentése
 • A termék kivonása a piacról


13. Mi az ár? Melyek a termék árának alakítása során figyelembe vett feltételek? Sorold fel a vállalatok által alkalmazott árstratégiákat!

Ár: az áru ellenértéke pénzben kifejezve
Ár kialakítását befolyásoló tényezők:
 1. az áru minősége
 2. az áru mennyisége
 3. a felhasznált termelési tényezők ellenértéke
 4. szállítási feltételek
 5. fizetési feltételek
 6. kiegyenlítés módja
Az árképzés főbb problémái:
 1. alacsony ár: nincs nyereség, fontos a cégnek az alsó árhatár meghatározása, vagyis az az ár, ami fedezi a termelési költségeket (dömpingár)
 2. magas ár: nincs kereslet, a cégnek meg kell határozni a felső árhatárt is (egyedi termékjellemzők alapján)
Árképzési módszerek:
 1. földrajzi szempontú árképzés: a különböző földrajzi területeken található fogyasztóknak eltérő árakon értékesít a vállalat
 2. engedmények, kedvezmények: a vállalat a vevő bizonyos cselekedeteit jutalmazza
 3. lélektani árképzés: a fogyasztó gyakran az ár alapján dönt
 4. kiárusítási ár: a vállalat szeretne megszabadulni felhalmozódott készleteitől
 5. megkülönböztető ár: az eladó attól függően alakítja ki az árait, hogy kinek kínálja a termékeit megvásárlásra

·        vásárlói szegmentumok szerint

·        idő szerinti árazás

·        elhelyezkedés

Árváltoztatások kezdeményezése a következők érdekében történik:

 • vásárlói kör, piac bővítése
 • felesleges készletektől való megszabadulás
 • forgalom növelése/csökkentése
 • infláció (az árszínvonal tartós növekedése)
 • piaci részesedés növekedése

A piaci részesedés növelése és a piac bővítése érdekében kezdeményezett árváltoztatásoknak azonban csapdái is lehetnek:

  1. elpártolnak a fogyasztók (korábbi évek rovására)
  2. árcsökkentés miatt rosszabb minőséget feltételeznek a fogyasztók
  3. csak addig veszik meg a terméket a fogyasztók, amíg alacsony az ára, és így nem alakul ki a márkahűség
  4. versenytársak is csökkentik az árakat, az áremelés fő oka:
    • kapzsiság (márkahűség, monopol helyzet)
    • nyersanyagár növekedése
    • a minőség/termékjellemző változás
    • fogyasztók nem árérzékenyek
    • túlkereslet alakul ki a piacon!
Az ár szerepe:

1.      információt szolgáltat a fogyasztónak és a termelőnek egyaránt

2.      a bevételt, költségeket, profitot, a piaci erőviszonyokat tükrözi

3.      kifejezi azt a pénzmennyiséget, amellyel meg lehet határozni a termék értékét


14. Mit jelent az értékesítési csatorna fogalma? Mit a közvetett és a közvetlen értékesítés lényege? Mi a közvetítők szerepe? Mit jelent és mit foglal magába a bolt nélküli kereskedelem? Milyen fuvarozási módokat ismersz?

Értékesítési csatorna: az az út, amelyen keresztül a termék eljut a termelőtől a fogyasztóig, hosszát a benne résztvevők száma határozza meg

Függ: az áru természetétől, gazdasági fejlettség fokától

Értékesítési módok:

a)      közvetlen/direkt értékesítés: a termelő közvetítő nélkül értékesíti a terméket a fogyasztónak

b)      közvetlen/indirekt értékesítés: a termelők és fogyasztók közé közvetítők épülnek be

Fajtái:

·        Egyszintű csatorna: a termelő és a fogyasztó közé a kiskereskedő épül be (kiskereskedő= azon tevékenységek összessége, amelyek egy áru közvetlen eljuttatását jelentik a végső felhasználóhoz, személyes felhasználásra)

                                                Fajtái:

                                                               i.      Bolti:

1.      szaküzletek: kevés árufajta, de széles áruválaszték

2.      áruházak: általában termékcsoportonként elkülönült részlegekből állnak, sokféle árut tartalmaznak, és jellemző az önkiszolgálás

                                                             ii.      Bolt nélküli: jellemző az úgynevezett direkt marketing=> reklámokban mutatják be a terméket, a fogyasztó pedig írásban vagy telefonon rendelheti meg, amit azután postán szállítanak ki

1.      csomagküldő szolgálat: minta- és fényképes katalógus alapján értékesítenek, a fogyasztók kockázatáért cserébe garanciát vállalnak

2.      TV marketing: a műsorban mutatják be a terméket, amelyet a vevő telefonon azonnal megrendelhet

3.      címre küldött levél (Dm-levél): egy közvetítő ügynökségtől megszerezhető címjegyzékben szereplő fogyasztónak küldött levél, amely reklámanyagokat tartalmaz

4.      elektronikus vásárlás: a vevő az interneten keresztül leadja a rendelést, ezután postai vagy GLS szolgálati úton eljut a fogyasztóig

                                                            iii.      Közvetlen eladás: olyan termékek értékesítése ügynökökön keresztül, amelyek boltban nem kaphatóak

                                                           iv.      Automatákból történő vásárlás: főleg impulzuscikkeknél (=hirtelen felindulásból) alkalmazzák, viszonylag drágának tekinthető

·        Kétszintű csatorna: a forgalmazás hagyományos módja, a termelő és a kiskereskedő közé beépül a nagykereskedő (nagykereskedelem= azon tevékenységek összessége, amelyek az áru eladását jelentik, olyan vevőknek, akik viszonteladásra vagy üzleti felhasználásra vásárolnak.

·        Háromszintű értékesítés: A nagykereskedő és a kiskereskedő közé beépül egy közvetítő, aki olyan funkciókat lát el, amelyek megkönnyítik a termék elosztását, pl.: szállítás

·        Franchise kereskedelem: Az egyik fél (franchise-t átadó) engedélyezi a másik fél számára (franchise-t átvevő), hogy felhasználja a márkanevet, tapasztalatait és végezze a termék kizárólagos értékesítését egy meghatározott piaci területen, cserébe a másik cégnek vállalnia kell, pl.: azt, hogy az ismert minőséget biztosítja, illetve betartja a franchiseszerződésbe foglaltakat és franchise díjat is fizet

Közvetítőket akkor alkalmaznak ( a termék nem közvetlenül a termelőtől a fogyasztóig jut el), ha azok hatékonyabban képesek ellátni az elosztás funkcióját, mint maga a gyártó. Minél bonyolultabb egy termék, annál több közvetítő ékelődhet be a termelő és fogyasztó közé.

Fuvarozási módok

a)      Vasút: a leggazdaságosabb fuvarozási mód, környezetkímélő, de kötött az útvonal

b)      Vízi fuvarozásmód: alacsony költség, ömlesztett, nem romlandó áruk esetén alkalmazható, függ az időjárástól

c)      Közúti fuvarozás: legelterjedtebb fuvarozási forma, rugalmas (háztól házig). Egyre drágább, környezetszennyező.

d)      Csővezeték: speciális szállítási eszköz.

e)      Légi fuvarozás: drága. Előnyös távoli piacok estén, illetve ha fontos a gyorsaság

f)        Kombinációk is lehetségesek.


15. Mi a promóciós mix? Sorold fel és jellemezd az elemeit!

Promóciós mix:

Azok az eszközök, amelyek a vállalat rendelkezésére állnak az áruk elfogadtatása érdekében.

a)      Reklámozás

b)      Értékesítésösztönzés

c)      PR

d)      Személyes eladás

Reklámozás

Személytelen, egyirányú kommunikáció, amelyet a reklámozók fizetett reklámeszközökön keresztül juttatnak el a fogyasztókhoz.

Jellemzői:
 • Tömegszerűség: tömegesen jelenik meg a reklám
 • Személytelenség: általában a fogyasztókat szólítja meg, nem pedig egy konkrét személyt
 • Hasznosságuk sok esetben vitatható
Célja, funkciója:
 • Tájékoztatás
 • Figyelemfelkeltés
 • Meggyőzés, befolyásolás: elhódítani a versenytárs fogyasztóit, a fogyasztót vásárlásra ösztönözni, vagy másik márkához átcsábítani
 • Emlékeztetés: bevezetett termék esetén van értelme
 • Megerősítés: a vevő elégedettségének megerősítése, a bizonytalanság érzésének megszüntetése

A promóciós mixet jelentősen befolyásolja, hogy a vállalat milyen értékesítési stratégiát alkalmaz.

1. PUSH vagy tolóstratégia: A személyes eladás és az értékesítésösztönző módszerek segítségével „tolják” a terméket az értékesítési csatornán keresztül.

2. PULL vagy húzóstratégia: reklámokon keresztül próbálnak keresletet teremteni a termék iránt

Értékesítésösztönzés

Olyan rövidtávon ható ösztönző eszközök összessége, amelynek célja a kereslet gyors növelése.

Eszközei:

a)      Termék/áruminta, kóstoltatás, ingyenes kipróbálás, kiállítások

b)      Árleszállítás, engedmények

c)      Árukapcsolás

d)      Külön ajándékok

e)      Kuponok, vásárlási utalványok

f)        Jutalmak, visszatérítések (vásárlást bizonyító eszköz, pl.: számla vagy vonalkód bemutatásakor jár)

PR

Célja: megszerezni és megtartani azoknak az embereknek a rokonszenvét, bizalmát, akiknek a véleménye befolyásolhatja a vállalat helyzetét, megítélését. Nem járul hozzá a forgalom növekedéséhez, célja csupán a bizalomszerzés.

Eszközei:
 • Szponzorálás
 • Társadalmi szervezetekkel való kapcsolatfenntartás
 • Kapcsolatfenntartás a sajtóval
 • Lobbizás: érdekérvényesítés a törvényhozóknál
 • Kapcsolatszervezés a szállítókkal, vevőkkel és saját alkalmazottakkal
 • Termék bemutatása a partnerek számára
 • Éves vállalati jelentések publikálása
PR alanyai

Belső PR                                                                                                  Külső PR

Alkalmazottak                                                                                          Vevők
                                                                                                                Fogyasztók
                                                                                                                Szállítók
                                                                                                                Sajtó

                                                                                                                Társadalmi szervezetek

Személyes eladás

Különösen a termelő eszközök piacán fontos, illetve egyre több szolgáltatási területen. Az eladónak ugyanis lehetősége nyílik arra, hogy személyesen reagáljon a vevő észrevételeire, információt közöljön a termékről, tanácsot adjon.

Feltételei:

a)      Magas szakmai képzettség

b)      Tárgyalóképesség

c)      Kereskedelmi ismeretek

Drága piacbefolyásolási eszköz, mert fizetni kell az eladó bérét, ami viszont drágább, mint egy bolti eladóé. Technikai eszközöket biztosítani kell.

 
 

 

Profilkép

Archívum

Naptár
<< Március / 2022 >>

Statisztika

Online: 4
Összes: 957783
Hónap: 5010
Nap: 170