Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Petőfi Sándor

2009.08.13

Petőfi Sándor

 

Kiskőrösön született 1823. jan. 1-én. Apja Petrovics István mészáros mester, anyja a szlovák anyanyelvű Hrúz Mária. 1824-ben Kiskunfélegyházára költöztek, itt tanult meg magyarul. Jó körülmények között élt, ez lehetővé tette a gondos taníttatást. Összesen 9 iskolában tanult, ez azzal az előnnyel járt, hogy már fiatalon igen gazdag élettapasztalatokkal rendelkezett. 1835-38-ig Aszódon tanult, itt egyike volt a legjobb tanulóknak. 1838-ban a tanév végi záróünnepségen ő mondta a búcsúbeszédet. Ez a Búcsúbeszéd az első ránk maradt költeménye. 1838-ban iratkozott be a selmeci liceumba. Itt a magyar önképzőkör, a Nemes Magyar Társaság tagja lett. Azonban nagyon gyengén tanult. Édesapja 1838-ban anyagilag tönkrement. 1839 februárjában indult gyalog Pestre és beállt a Nemzeti Színházba kisegítőmunkásnak. 1839. szeptember 6-án Sopronban beállt önkéntes katonának a császári hadseregbe. Nem bírta a megpróbáltatásokat, megbetegedett, majd 1841-ben Sopronban elbocsátották. 1841 októberében visszatért Pápára tanulni. Itt kötött szoros barátságot Jókai Mórral. Írói sikerek érték: 1842-ben az Atheneaumban megjelent első verse A borozó. 1842. október végén Pápán örökre abbahagyta a tanulást pénztelensége miatt. Mégis alapos műveltséget szerzett, mert sokat olvasott. 1842-43-ban először Székesfehérváron, majd Kecskeméten színészeskedett. Ezután Pozsonyba gyalogolt, és az Országgyűlési tudósításokat másolta. Itt született Távolból című költeménye. 1843 nyarától Pesten a Külföldi Regénytár részére két regényt fordított le, valamint kapcsolatba került a fővárosi értelmiségi ifjúsággal és naponta megfordult a Pilvaxban is. 1843 őszétől Debrecenben ismét felcsapott színésznek, egy kisebb együttessel vándorolt, de megbetegedett és ezért visszatért Debrecenbe. 1844 februárjában nekivágott a pesti útnak azzal a szándékkal, hogy költő lesz. Felkereste Vörösmarty Mihályt, az ő ajánlására a Nemzeti Kör vállalta verseinek kiadását. Vörösmarty és Bajza támogatásával 1844. júl. 1-tol segédszerkesztő lett a Pesti Divatlapnál. 1844. októberében jelenik meg A helység kalapácsa című komikus eposza. 1844 novemberében megjelenik első verseskötete, belefogott a János vitézbe. Pesten megismerkedett Csapó Etelkével, aki 1845. jan. 7-én váratlanul meghalt. Eme korszakának verseit gyűjtötte össze az 1845 márciusában megjelenő Cipruslombok Etelke sírjára kötetébe. Kilépett a Pesti Divatlap szerkesztőségéből. Áprilisban elindult felvidéki körútjára, ahol mindenhol lelkesen fogadták: Útijegyzetek. Mednyánszky Bertával újabb sikertelen szerelem (az apja nem engedélyezte). 1845 októberében megjelenik a Szerelem gyöngyei című versciklusa. Sokat utazott, gyakran ellátogatott szüleihez Szalkszentmártonba. 1845. nov. 10-én megjelent második verseskötete. 1846. márc. 10-ig leginkább szüleinél volt, itt született 1846 áprilisában Felhők címmel megjelent 66 epigrammája. 1846 elején Tigris és hiéna dráma, később A hóhér kötélen című regényén dolgozott. Márciusban visszatért Pestre, belevetette magát az irodalmi, politikai életbe. 1846. szeptember 8-án a nagykárolyi megyebálon megismerte Szendrey Júliát. Egyből beleszeretett. Júlia azonban nem tudott azonnal dönteni, csak egy év múlva házasodtak össze. 1847-ben elolvasta a Toldit, és ezután kötött szoros barátságot Arannyal. 1847 márciusában megjelenik az Összes költemények című kötete. 1849. március 15-e egyik vezetője, de az elért politikai eredményeket keveselte. Királyellenes verseket írt, népgyűléseket szervezett, szembe került vezető politikusokkal, fokozatosan elvesztette népszerűségét. A szabadságharc idején századosi rangot kapott. 1848. dec. 15-én született meg fia, Zoltán. Debrecenben, 1849 januárjában jelentkezett Bem tábornoknál. Bem kedvelte, segédtisztjévé, személyes tolmácsává tette, óvta a csatáktól. Azonban Petőfi a többi felettesével rossz viszonyban volt (Klapkával való összezördülése után ki is lépett a hadseregből). Nem kapott fizetést, anyagi gondjai voltak. Márciusban apja, májusban anyja hal meg. Mezőberényben megírja fia életrajzát és utolsó versét A szörnyű időt. Csatlakozik Bemhez, de tulajdonképpen civilként vesz részt a segesvári csatában, itt is tűnik el örökre, 1849. júl. 31-én.

 

„Szabadság , szerelem!
E kettő kell nekem
Szerelemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.

Petőfi egész életműve e két fogalom köré épül. A szabadság-motívum a romantika központi motívuma, ami Petőfinél is minden szinten megvalósul: a fantázia, a képzelet szintjén, az egyén szabadsága szintjén és a nemzet függetlensége kapcsán is. Petőfi is hisz a költészet társadalomformáló szerepében. Vallja, hogy a költőnek társadalmi szerepet kell vállalniuk illetve népvezérré kell válni. Petőfi a vátesz-költő megtestesítője.

Ő a hitvesi költészet megteremtője. Legszebb verseinek címzettje felesége, Szendrey Júlia.

Petőfi életművét a műfaji sokszínűség jellemzi. A népdal szerű versektől kezdve (Fa leszek, ha…; Megy a juhász a szamáron…; Temetésen szól az ének…), filozofikus mélységű drámai költeményt (Apostol), elbeszélő költeményt (János vitéz), stb. A szabadságon és a szerelmen kívül a táj emelkedik Petőfinél lírai témává (Az Alföld, Az ősz, Kiskunság).

Ars poetica: költő hitvallása. Petőfinél ebben az értelmezésben használjuk. A költői feladat magatartásforma rögzítése. Ars poeticájának lényege:

-  a természetes, korlátlan költészet eszményét fogalmazza meg. Ő maga mondta: „Ma szelíd szellő vagyok

Holnap vihar leszek”

-  Vörösmartyval és a romantikus triásszal ellentétben ő nem a népnek akarta felemelni a „fentebb stíl” szintjére, hanem a költészetet akarta közelíteni az emberekhez. Ez indokolja a költészetében a végig jelen lévő népies hangvételt és a látszólagos egyszerűséget.

-  Petőfi hitt abban, hogy a világnak haladnia kell és a haladás útjában álló akadályok elháríthatóak. Aszerint, hogy ki akarja az akadályt elhárítani és megtartani, az emberek rosszak vagy jók. Ebből jön a következő gondolat: mindenképpen eljön a jók győzelme, de ezt egy véres háború lesz az ára és a költőnek még az élete árán is a haladás mellé kell állnia.

Petőfi ars poetikus versei: Egy gondolat bánt engemet…; A XIX. század költői

Egy gondolat bánt engemet…

Az első sort emeli ki címnek, ami a népdalokra jellemző. A tartalmát tekintve ars poetikus jellegű, mert költői szerepvállalás jelenik meg benne. Ugyanakkor a hangnemét, szenvedélyességét és formáját tekintve rapszódia a műfaja (olyan lírai műfaj, ahol a hullámzó érzelmek szétfeszítik a szabályos kereteket). Szinte szabad vers jellegű. A gondolatok áramlását a versszakok nem törik meg, egyenetlen versszakok és a romantikát jellemző soráthajlás (enjamebent). Időmértékes verselésű. Az időmértékes lejtésű sorokat páros rímek kötik össze. Szerkezet: A vers három részre osztható. A két gondolatjel kétszer szakítja meg a gondolatok áramlását, úgy 3 részre osztva. 12 sor (1. rész) Meg is jelenik az alapmotívum ami köré az egész vers épül: a két halál szembeállítása. A hétköznapi passzív, lassú halállehetősége áll szemben a gyors, intenzív hirtelen halállal szemben. Költői kifejező eszközök: felkiáltó, óhajtó mondatok. Dicső, hirtelen halál vágya. Hasonlatokkal, metaforákkal teszi érzékelhetővé a kétfajta lehetőséget.

13-31 sor (2. rész): Eddig a lírai énen volt a hangsúly és most áttevődik a világszabadságra. Pontosabban a világszabadságért vívott harcra. A második rész egy vízió a hatalmas véres harcról, aminek a lírai én áldozata lesz, de ez az áldozat nemes és ez az áhított halál. Az egész részben a képiesség, a látvány az uralkodó, ami a romantikára jellemző, aminek funkciója, hogy a vízió életre keljen.,

32-39 sor (3. rész): a temetés vízió (lírai énnek) a romantikusok kedvenc fogása. Ez a temetés ünnepélyes, szinte ódai magasságokba emelkedik és Petőfi szerint ennek a harcnak hősi vannak és ide sorolja saját magát is.

1875-ben Madarász Viktor festett egy képet Petőfi halála címmel, akár ennek a vers az illusztrációja.

A világszabadságért folyó küzdelemben Petőfi részt akar venni.

 
 

 

Profilkép

Archívum

Naptár
<< Szeptember / 2020 >>

Statisztika

Online: 3
Összes: 853236
Hónap: 5351
Nap: 196